Transformacja:

ZDĄŻYĆ PRZED KATASTROFĄ

Bez odpowiedniego planu, przygotowanego we współpracy z przedstawicielami różnych grup społecznych, odejście od węgla nastąpi w sposób gwałtowny i negatywnie odbije się na lokalnej gospodarce i społeczeństwie. Czy zdążymy przed katastrofą?

O problemie

Transformacja energetyczna to najprawdopodobniej jedna z największych szans dla Polski, a zwłaszcza Górnego Śląska, na zbudowanie gospodarki neutralnej klimatycznie (net zero) oraz zapewnienie rozwoju zgodnego z założeniami polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

W zasięgu władz regionu są miliardy euro środków na przeprowadzenie transformacji energetycznej mającej na celu odejście od paliw kopalnych i zapewnienie czystej i przystępnej cenowo energii Polkom i Polakom. Jednak ta możliwość stoi pod znakiem zapytania w związku z planowanymi przez polski rząd otwarciami nowych kopalń oraz dotacjami dla sektora paliw kopalnych, stojącymi jawnie w sprzeczności z europejskimi wytycznymi.

W globalnej transformacji do gospodarki neutralnej klimatycznie niezbędne będzie podjęcie działań na każdym poziomie decyzyjnym – od państw i samorządów, przez międzynarodowe organizacje biznesowe, do pojedynczych obywateli. W niektórych regionach, zwłaszcza tych historycznie najbardziej zależnych od paliw kopalnych, takich jak Polska, transformacja ku gospodarce neutralnej klimatycznie, będzie szczególnie znaczącym wyzwaniem

O filmie

Film opowiada historię młodej aktywistki, Gosi Czachowskiej, rozmawiającej z przedstawicielami różnych grup społecznych, m.in. związków zawodowych górników, przedsiębiorców, grup religijnych i kulturowych, edukatorów, których łączy głęboka troska o przyszłość Polski i świata w związku z nieuniknioną transformacją energetyczną.

W obliczu konieczności zmiany funkcjonowania człowieka w świecie pogrążonym w kryzysie klimatycznym, film zwraca uwagę na szanse i możliwości jakie niesie ze sobą transformacja do cywilizacji neutralnej klimatycznie.  


Celem filmu jest zbudowanie większej świadomości dotyczącej tematu sprawiedliwej transformacji energetycznej jako projektu społecznego wymagającego uprzedniego zaplanowania w procesie angażującym różne grupy interesariuszy. 

Bohaterki i bohaterowie

60

tyle osób obejrzało już „Transformacja: zdążyć przed katastrofą”

Co możesz zrobić?

Obejrzyj film

Film będzie dostępny na YouTube od 3 września 2022.

Pokazy w trakcie wydarzeń – patrz wyżej.

Zgłoś pokaz

Zachęć grupę najbliższych osób do wspólnego oglądania filmu – razem z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami, dowiedzcie się więcej o sprawiedliwej transformacji.

Dowiedz się więcej

Sprawdź jaki wpływ na społeczeństwo będzie miała transformacja energetyczna oraz jak wesprzeć działania na rzecz jej sprawiedliwego przebiegu.

O nas

Climate Reality Project to organizacja pozarządowa założona przez byłego Wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych i Laureata Pokojowej Nagrody Nobla, Al’a Gore’a.

Misją organizacji jest szerzenie wiedzy o kryzysie klimatycznym oraz rozwiązaniach ograniczających jego postęp i negatywne konsekwencje.

Organizacja trenuje i zszesza aktywistów klimatycznych na całym świecie – obecnie to ponad 40 tysięcy osób aktywnie działających na rzecz klimatu, w tym blisko 4 tysiące osób w samej Europie.

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące organizacji pokazu filmu lub ogólnie sprawiedliwej transformacji, skontaktuj się z nami.